Jak zamienić tekst na liczbę w Excelu?

Dość często w Excelu spotykamy się z sytuacją, kiedy wartości w arkuszu wyglądają jak liczby, ale się nie sumują, nie mnożą czy też powodują błędy w formułach. Najczęstszym powodem jest formatowanie wartości jako tekst. W tym artykule poznasz 5 sposobów dzięki którym można w Excelu zamienić wartości tekstowe na liczby.

W jaki sposób rozpoznać, czy wartość jest sformatowana jako tekst?

Weryfikacja, czy wartość w danej komórce jest formatowana jako tekst jest możliwa dzięki wbudowanej opcji sprawdzania błędów, która ostrzega o problemach z danymi w komórkach.

Opcja ta jest widoczna jako mały, zielony trójkąt w górnym lewym rogu komórki zawierającej potencjalne błędy:

Po zaznaczeniu komórki zawierającej ostrzeżenie o błędzie, pojawia się mały żółty wykrzyknik. Po najechaniu kursorem myszki na wykrzyknik, poniżej pojawia się informacja, jaki błąd występuje w danej komórce. W tym przypadku problem wskazuje na niepoprawny format danych:

Czasami wskaźnik błędu nie jest wyświetlany, mimo tego, że liczby są sformatowane jako tekst. W takiej sytuacji, można rozpoznać formatowanie za pomocą innych wskaźników:

LiczbaTekst
Wyrównanie do prawej strony komórkiWyrównanie do lewej strony komórki
Po zaznaczeniu kilku komórek, na pasku stanu (dolny pasek Excela) obliczana jest suma, liczba oraz średniaPo zaznaczeniu kilku komórek, na pasku stanu obliczana jest tylko liczba, średnia oraz suma nie są kalkulowane

Opcja sprawdzania błędów

Jeśli komórki w Twoim arkuszu wyświetlają błąd za pomocą wskaźnika błędu opisanego powyżej, to zamiana tekstu na liczby jest możliwa za pomocą kilku kliknięć.

Zaznacz wszystkie komórki, które zawierają błąd, a następnie kliknij na żółty wykrzyknik i wybierz polecenie Konwertuj na liczbę:

Zmiana formatu komórki z tekstu na liczbę

Innym szybkim sposobem na przemianę tekstu w liczby jest zmiana formatu danych w komórkach.

  1. Zaznacz komórki z wartościami sformatowanymi jako tekst
  2. Przejdź do karty Narzędzia główne na Wstążce i w grupie poleceń Liczba wybierz z listy rozwijanej formatowanie Liczbowe:

Ważna informacja:
Ta metoda nie działa we wszystkich przypadkach. Przykładowo, jeśli komórka będzie sformatowana jako tekst, wprowadzisz do niej liczbę i zmienisz format na liczbowy, wartość nadal pozostanie widoczna jako tekst.

Opcja Wklej specjalnie

W odróżnieniu do powyższych metod, zmiana formatu za pomocą opcji Wklej specjalnie działa prawie w 100% przypadków.

Aby zmienić dane z tekstu na liczby przy użyciu tej opcji należy wykonać następujące kroki:

Zaznacz odpowiednie komórki i zmień ich formatowanie na Ogólne (zakładka Narzędzia główne):

Kliknij prawym klawiszem myszy na puste komórki w innym obszarze arkusza i wybierz polecenie Wklej specjalnie. W zamian, możesz także użyć skrótu klawiszowego Ctrl + Alt + V:

W oknie dialogowym z opcjami wklejania specjalnego wybierz opcję Wartości w grupie Wklej, następnie zaznacz Dodaj w grupie Operacje i zatwierdź przyciskiem OK:

Po tej czynności, wartości powinny automatycznie zmienić wyrównanie w komórkach do prawej strony, co oznacza, że według Excela są one liczbami.

Zamiana tekstu na liczbę za pomocą opcji Tekst jako kolumny

Kolejnym sposobem na zamianę tekstu na liczby w Excelu jest polecenie Tekst jako kolumny znajdujący się w karcie Dane:

Aby użyć tej opcji, zaznacz komórki a następnie wybierz polecenie Tekst jako kolumny. Polecenie to jest używane także w wielu innych celach, jednak na potrzeby zamiany formatu wartości z tekstu na liczby wystarczy po wybraniu polecenia kliknąć przycisk Zakończ:

Funkcja WARTOŚĆ

Excel posiada także specjalną funkcję WARTOŚĆ umożliwiającą konwersję wartości z tekstowych na liczbowe.

=WARTOŚĆ(tekst)

Tekst jest jedynym argumentem tej funkcji. Może to być odwołanie do komórki, która zawiera wartości tekstowe mające zostać przekonwertowane na liczbowe:

3 thoughts on “Jak zamienić tekst na liczbę w Excelu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.