Czym jest Wstążka w Excelu i z jakich elementów się składa?

Czym jest Wstążka?

Jest to pasek, składający się z różnych kart i ikon umieszczony w górnej części aplikacji:

Wstążka w Excelu

Wstążka w Excelu stanowi pewnego rodzaju rozbudowany pasek narzędzi, za pomocą którego można szybko znaleźć polecenia niezbędne do wykonania określonych zadań.

Z jakich elementów składa się Wstążka?

Wstążka w Excelu składa się z czterech podstawowych elementów. Są to: karty, grupy poleceń, przyciski poleceń oraz przyciski otwierające okno dialogowe.

Elementy Wstążki w Excelu

Karty – składają się z wielu poleceń podzielonych logicznie na grupy (zaznaczono na czerwono);
Grupa poleceń – zestaw powiązanych ze sobą poleceń, które z reguły są wykonywane jako część poszczególnego zadania (zaznaczono na niebiesko);
Przycisk polecenia – przycisk, którego naciśnięcie powoduje wykonanie określonej akcji (przykładowe przyciski zaznaczono na zielono);
Przycisk otwierający okno dialogowe – mała strzałka w prawym dolnym rogu grupy poleceń. Po jej naciśnięciu otwiera się nowe okno dialogowe zawierające szczegółowe opcje danej grupy poleceń (zaznaczono na pomarańczowo). Ten przycisk znajduje się tylko w grupach, które zawierają więcej poleceń niż wyświetlone na pasku.

Polecenia w poszczególnych kartach Wstążki

Standardowa Wstążka programu Excel zawiera następujące karty poleceń, w kolejności od lewej do prawej:

Plik – karta została wprowadzona po raz pierwszy w Excelu 2010. Zawiera podstawowe opcje dotyczące pliku takie jak: tworzenie nowego arkusza, otwieranie innego arkusza, zapisywanie, drukowanie, eksportowanie. Daje także dostęp do ogólnych opcji programu Excel.

Narzędzia główne – zawiera najczęściej używane polecenia służące do m.in. zmiany czcionek, kolorowania, zmiany formatu danych w komórkach, sortowania i filtrowania danych czy też tworzenia zasad formatowania warunkowego.

Wstawianie – zawiera polecenia dodawania do arkusza różnych elementów takich jak np. tabele, wykresy, tabele przestawne, obrazy, wzory, równania, hiperłącza, symbole czy zewnętrzne pliki.

Rysowanie – zakładka wprowadzona do Excela od wersji z 2017 roku. W zależności od typu używanego urządzenia, umożliwia rysowanie przy użyciu pióra cyfrowego, palca lub myszy. W wersjach sprzed 2017 roku karta ta nie jest domyślnie dostępna na Wstążce, ale można ją dodać poprzez opcję Dostosuj Wstążkę.

Układ strony – zawiera przede wszystkim polecenia służące do ustawiania parametrów drukowania takich jak marginesy, układ, rozmiar i orientacja strony.

Formuły – uwzględnia przede wszystkim wstawianie funkcji, ale zawiera także kilka poleceń umożliwiających sprawdzanie poprawności już wprowadzonych formuł.

Dane – obejmuje polecenia służące do szeroko pojętego zarządzania danymi umieszczonymi w arkuszu. Najpopularniejsze polecenia znajdujące się w tej karcie to sortowanie, filtrowanie, usuwanie duplikatów oraz polecenie podziału wierszy na kolumny. W tej kolumnie znajdziemy także polecenia dzięki którym możliwe jest importowanie danych do arkusza z zewnętrznych źródeł takich jak pliki .csv, .txt czy bazy danych.

Recenzja – umożliwia weryfikację pisowni, śledzenie zmian wprowadzanych do arkusza, dodawanie notatek i komentarzy oraz ochrony danych w arkuszu.

Widok – uwzględnia polecenia dotyczące tego, jak wygląda arkusz.

Pomoc – karta występująca jedynie w wersji Excela 2019 oraz Office 365. Zapewnia szybki dostęp do okna Pomocy i umożliwia kontakt z obsługą techniczną Microsoftu, czy też przesyłanie opinii.

Deweloper – daje dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji Excela takich jak makra VBA, kontrolek formularza i ActiveX lub poleceń XML. Jest to karta domyślnie ukryta na Wstążce, można ją dodać ręcznie poprzez opcję Dostosowania Wstążki.

Dodatki – domyślnie ta karta nie jest wyświetlana na Wstążce. Pojawia się w sytuacji, gdy do Excela są zainstalowane opcjonalne dodatki.