Tabele przestawne w Excelu

Tabele przestawne (ang. Pivot Tables) są jedną z najpopularniejszych i najbardziej przydatnych narzędzi w Excelu. Za ich pomocą można w szybki i łatwy sposób uporządkować i usystematyzować dane. Tabela przestawna pozwala m.in. na podsumowanie, posortowanie, sumowanie lub uśrednianie wartości przechowywanych w określonym zbiorze danych.

Jak utworzyć tabelę przestawną?

W tym przykładzie mamy do czynienia z tabelą przedstawiająca wartość sprzedaży w sieci księgarni z podziałem na pracowników i kategorie produktów.

Pierwszym etapem niezbędnym do stworzenia tabeli przestawnej jest odpowiednie przygotowanie danych. Należy je zgromadzić w wierszach i kolumnach pamiętając o usunięciu/wypełnieniu pustych komórek:

Następnie, należy zaznaczyć zakres danych i wybrać polecenie Tabela przestawna znajdujące się w zakładce Wstaw na Wstążce:

W wyświetlonym oknie widzimy zakres, który zostanie uwzględniony przy tworzeniu tabeli przestawnej. W tym miejscu możemy także wybrać lokalizację tabeli przestawnej w skoroszycie. Do wyboru jest umieszczenie w nowym arkuszu oraz w konkretnym miejscu bieżącego arkusza:

Po zatwierdzeniu poleceniem OK, tabela przestawna utworzy się w nowym lub istniejącym arkuszu, w zależności od dokonanego przez nas wyboru.

Modyfikowanie tabeli przestawnej

Po zaznaczeniu dowolnej komórki w tabeli przestawnej po prawej stronie wyświetli się lista pól tabeli przestawnej:

Przeciągając poszczególne pola do obszarów: Filtry, Kolumny, Wiersze, Wartości możemy utworzyć odpowiedni raport tabeli przestawnej. W tym przykładzie chciałabym stworzyć podsumowanie sprzedaży dla każdego miasta i każdego sprzedawcy z możliwością filtrowania kategorii produktu. Aby uzyskać taki raport, pola tabeli przestawnej muszą zostać uzupełnione w następujący sposób:

Uzyskany raport:

Dzięki dodaniu nagłówka kolumny „Kategoria” w polu Filtry możemy także wybrać w raporcie, dla której/których kategorii produktów zostaną wyświetlone wyniki:

Plik z przykładem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.