Formatowanie komórek w Excelu

W arkuszu kalkulacyjnym Excela możemy na różne sposoby formatować pojedyncze komórki oraz całe zakresy komórek. Formatowanie umożliwia dokładne określenie wyglądu oraz zawartości danych komórek.

Jak formatować komórki?

Wszystkie polecenia dotyczące formatowania komórek znajdują się w karcie Narzędzia Główne na Wstążce:

Formatowanie komórek

Po zaznaczeniu komórki lub zakresu komórek, które chcemy sformatować, istnieje kilka sposobów, aby otworzyć okno dialogowe Formatowanie komórek:

 • Kliknięcie prawego przycisku myszy i wybranie polecenia Formatuj komórki:
Formatowanie komórek
 • Użycie skrótu klawiaturowego CTRL + 1
 • Wybranie odpowiedniego przycisku otwierającego okna dialogowe na Wstążce w karcie Narzędzia Główne:
Formatowanie komórek
 • Wybranie polecenia Formatuj komórki, dostępnego w karcie Narzędzia Główne w grupie poleceń Komórki:
Formatowanie komórek

Opcje formatowania komórek w Excelu

Podstawowe opcje formatowania komórek to: zmiana koloru komórek, zmiana rodzaju, wielkości, stylu i koloru czcionki, wstawianie obramowania, wyrównywanie tekstu w komórkach oraz zmiana formatu danych wprowadzonych do komórek.

Formatowanie czcionki

Opcje formatowania czcionki są dostępne w grupie poleceń Czcionka znajdującej się w karcie Narzędzia Główne:

Formatowanie czcionki

Domyślną czcionką używaną w arkuszu kalkulacyjnych Excela jest Calibri. Excel udostępnia także wiele innych czcionek, których można użyć aby dostosować dane w swoim arkuszu.

Zmiana rodzaju czcionki

Aby zmienić czcionkę należy rozwinąć listę rozwijaną z nazwami dostępnych czcionek, a następnie wybrać tę, której chcemy użyć:

Zmiana czcionki

Zmiana rozmiaru czcionki

Domyślny rozmiar czcionki w arkuszu Excela to 11. Aby zmienić rozmiar czcionki należy wybrać rozmiar dostępny w liście rozwijanej lub wpisać ręcznie pożądany rozmiar w pole zaznaczone na niebiesko:

Zmiana czcionki

Wskazówka:
Szybka zmiana rozmiaru czcionki jest też możliwa przy użyciu specjalnych poleceń Zwiększ/Zmniejsz rozmiar czcionki dostępnych w grupie poleceń Czcionka:

Zmiana czcionki

Zmiana koloru czcionki

Aby zmienić kolor czcionki należy rozwinąć listę rozwijaną dostępną przy poleceniu Kolor czcionki:

Zmiana koloru czcionki

Aby wybrać niestandardowy kolor niedostępny w podpowiadanych opcjach należy wybrać polecenie Więcej kolorów, po czym otworzy się nowe okno z możliwością dowolnej konfiguracji pożądanego koloru czcionki:

Zmiana koloru czcionki

Pogrubienie, kursywa i podkreślenie

Opcje pogrubienia, kursywy i podkreślenia są także dostępne w grupie poleceń Czcionka:

Pogrubienie, kursywa, podkreślenie

Ikonki B, I, U powodują odpowiednio pogrubienie, kursywę i podkreślenie tekstu.

Wskazówka:
Powyższe opcje można szybko zastosować przy użyciu następujących skrótów klawiaturowych:
CTRL + B – pogrubienie
CTRL + I – kursywa
CTRL + U – podkreślenie

Obramowanie i wypełnianie komórek

Obramowanie i wypełnianie komórek pozwala na tworzenie wyraźnych i zdefiniowanych granic pomiędzy różnymi sekcjami danego arkusza kalkulacyjnego. Jest to pomocna opcja kiedy np. chcemy wyróżnić nagłówek w pierwszym wierszu od pozostałych danych.

Tworzenie obramowania komórek

Aby dodać obramowanie dla zakresu komórek należy zaznaczyć wybrane komórki i rozwinąć listę rozwijaną Obramowanie:

Obramowanie komórek

Po rozwinięciu listy mamy możliwość wyboru różnego typu obramowania, m.in. dodania tylko bocznych, górnych lub dolnych krawędzi, dodania wszystkich krawędzi jednocześnie oraz usunięcia istniejącego obramowania.

Po kliknięciu strzałek obok poleceń Kolor linii oraz Styl linii można także określić kolor utworzonego obramowania oraz styl linii: ciągła, przerywana i wiele innych.

Obramowanie komórek
Obramowanie komórek
Obramowanie komórek

Dodawanie wypełnienia komórek

Polecenie wypełniania komórek jest dostępne w grupie Czcionka tuż obok polecenia dotyczącego tworzenia obramowania.

Wypełnienie komórek

Opcje wyboru koloru są identyczne jak w przypadku dostosowywania koloru czcionki, zatem niestandardowe kolory są możliwe do wybrania po kliknięciu polecenia Więcej kolorów.

Wyrównywanie tekstu

Domyślnie, wszystkie dane tekstowe wprowadzone do komórek arkusza kalkulacyjnego są wyrównane do lewej strony, natomiast dane liczbowe są wyrównane do prawej strony. Obrazuje to przykład poniżej:

Wyrównywanie tekstu

Excel umożliwia dowolną zmianę wyrównywania danych w komórkach dzięki czemu czytanie zawartości komórek może stać się łatwiejsze.

Polecenia dotyczące wyrównywania tekstu znajdują się w grupie Wyrównanie:

Wyrównywanie tekstu

Jak można zauważyć, polecenia wyrównywania tekstu są podzielone na dwa rzędy. Polecenia w górnym wierszu (zaznaczony na żółto) dotyczą wyrównywania w pionie, natomiast dolny wiersz (zaznaczony na niebiesko) określa sposób wyrównywania w poziomie.

Gotowe style komórek

Zamiast ręcznego formatowania komórek, możesz także użyć wstępnie zaprojektowanych, gotowych stylów Excela. Style komórek są szybkim sposobem na zmianę wyglądu komórek w arkuszu oraz umożliwiają szybkie i profesjonalne formatowanie różnych sekcji arkusza takich jak tytuły, czy nagłówki.

Jak wszystkie inne opcje dotyczące formatowania, gotowe style komórek można znaleźć także w karcie Narzędzia Główne w grupie Style:

Gotowe style

Po wybraniu dowolnego stylu możemy zauważyć, że zaznaczone komórki od razu zmieniły styl formatowania:

Gotowe style

Formaty danych w komórkach

Jedną z najważniejszych opcji w ramach formatowania komórek w Excelu jest możliwość zmiany formatu wprowadzonych danych. Wyróżniamy kilka najważniejszych i najbardziej podstawowych kategorii formatów danych:

 • liczbowy
 • walutowy
 • tekstowy
 • data i czas
 • procentowy
 • ułamkowy
 • specjalny i niestandardowy

Więcej szczegółów na temat formatów danych możesz przeczytać tutaj.

6 thoughts on “Formatowanie komórek w Excelu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.