Jak utworzyć listę rozwijaną w Excelu?

Lista rozwijana w Excelu służy do wprowadzania danych w arkuszu kalkulacyjnym ze wstępnie zdefiniowej listy elementów. Głównym celem korzystania z listy rozwijanej jest ograniczenie wyboru danych dostępnych dla użytkownika w danej komórce/zakresie komórek.

Jak stworzyć listę rozwijaną w Excelu?

Aby utworzyć listę rozwijaną, przejdź do zakładki Dane na Wstążce i wybierz opcję Poprawność danych:

Po kliknięciu pojawi się nowe okno z opcjami sprawdzania poprawności danych:

Wskazówka:
Okno sprawdzania poprawności danych może zostać także otwarte po użyciu skrótu klawiaturowego Alt+A+V

Na tym etapie istnieje kilka sposób, aby określić, jakie elementy zostaną uwzględnione na liście rozwijanej.

Lista rozwijana zawierająca wartości oddzielone średnikiem/przecinkiem

Pierwszy sposób polega na wpisaniu wszystkich opcji listy rozwijanej w polu Źródło, oddzielając je średnikiem. Na przykład, jeśli w danej liście rozwijanej mają być tylko 3 opcje do wyboru „Tak/Nie/Nie wiem”, wystarczy wpisać je w polu Źródło – nie ma znaczenia, czy po średniku wystąpi spacja, czy też nie.

Opcje na liście rozwijanej pojawią się w identycznej kolejności, w jakiej zostały wpisane:

UWAGA:
W niektórych wersjach językowych Excela zamiast średnika należy użyć przecinka.

Lista rozwijana zawierająca wartości wpisane w innych komórkach

Drugim sposobem na wypełnienie listy rozwijanej dostępnymi opcjami jest wybranie ich sposród zakresu wartości wpisanych do innych komórek. W tym celu należy wybrać opcję Lista w polu wyboru kryteriów poprawności oraz wpisać interesujący nas zakres w polu Źródło:

Zamiast ręcznego wpisywania zakresu wartości, można kliknąć na ikonę strzałki tuż obok paska formuły i zaznaczyć odpowiedni zakres:

W ten sposób, wartości z wybranego zakresu komórek są wyświetlane jako dostępne opcje, możliwe do wyboru na liście rozwijanej:

Jak usunąć listę rozwijaną?

Pozbycie się listy rozwijanej jest dość proste. Należy otworzyć okno Sprawdzanie poprawności danych, kliknąć przycisk Wyczyść wszystko i zatwierdzić przyciskiem OK:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.