Wykres liniowy w Excelu

Wykres liniowy jest jednym z najczęściej wybieranych typów wykresów. Za jego pomocą można w przejrzysty sposób zaprezentować zmiany danych w czasie. Stworzenie wykresu liniowego w Excelu jest bardzo proste i w tym artykule dowiesz się, jak to zrobić krok po kroku.

Podobnie jak w przypadku wykresu kolumnowego lub kołowego, aby wstawić wykres, zaznacz zakres danych zawierających informacje do przedstawienia na wykresie. W poniższym przykładzie są to dane sprzedażowe dotyczące 2 produktów za lata 2015-2019:

Następnie po zaznaczeniu danych, przejdź do zakładki Wstawianie na Wstążce i w grupie poleceń Wykresy wybierz polecenie Wstaw wykres liniowy lub warstwowy:

Po kliknięciu, rozwija się lista z proponowanymi typami wykresów, takimi jak wykres liniowy 2D i 3D lub wykresy warstwowe. Na samym dole listy znajduje się także polecenie Więcej wykresów liniowych:

Za pomocą tego polecenia możesz wybrać spośród większej liczby dostępnych wykresów liniowych oraz zobaczyć podgląd proponowanego wykresu. Spośród dostępnych wykresów można wybrać m.in. wykres liniowy, skumulowany, liniowy 3D czy wykresy ze znacznikami.

Wykres liniowy:

Wykres liniowy ze znacznikami:

Po znalezieniu odpowiedniego typu wykresu należy zatwierdzić wybór poprzez kliknięcie OK. Wybrany wykres zostanie wstawiony w tym samym arkuszu tuż obok zakresu danych:

Tak stworzony wykres można także edytować poprzez zmianę tytułu lub dodanie etykiet danych opisujących każdy ze znaczników. Aby dodać brakujące etykiety, zaznacz wykres i przejdź do zakładki Projekt wykresu na Wstążce i wybierz polecenie Dodaj element wykresu, a następnie Etykiety danych:

Następnie, można także zmienić formatowanie wykresu, np. kolory i czcionki, poprzez skorzystanie z gotowych stylów lub wybranie własnych opcji formatowania. Po zaznaczeniu wykresu, gotowe style i zestawy kolorów są dostępne po kliknięciu ikonki pędzla znajdującej się tuż obok wykresu:

Więcej opcji formatowania, pozwalających na stworzenie własnego stylu formatowania wykresu można natomiast znaleźć w zakładce Formatowanie, która pojawia się na Wstążce po zaznaczeniu wykresu:

Plik z przykładem do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.