Jak usunąć duplikaty w Excelu?

Duplikaty w Excelu są dość powszechnym i często występującym problemem. Usuwanie duplikatów w małych arkuszach kalkulacyjnych jest proste – polega jedynie na przeglądzie danych i usunięciu zbędnych wartości. W przypadku rozbudowanych arkuszy proces ten byłby bardzo czasochłonny, ale na szczęście, Excel posiada specjalną opcję pozwalającą dokonać tego za pomocą kilku kliknięć nawet w dużych arkuszach.

Polecenie Usuń duplikaty

Polecenie Usuń duplikaty znajduje się w zakładce Dane na Wstążce. Lokalizacja tego polecenia nieznacznie różni się w zależności od wersji Excela:

Wersje Excel 2019, Office 365:

Wersje Excel 2010, 2013, 2016:

Przykład

Poniższa lista zawiera informację o miastach i kodach oddziałów pewnej firmy. Niestety niektóre oddziały zostały wpisane więcej niż jeden raz:

Aby oczyścić arkusz z niepotrzebnych duplikatów posłużę się narzędziem Usuń duplikaty.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć obszar, z którego mają zostać usunięte duplikaty – w tym przypadku chcę usunąć duplikaty miast i kodów oddziałów, więc zaznaczam kolumny A i B:

Następnie klikamy opcję Usuń duplikaty z zakładki Dane, po czym otwiera się okno dialogowe:

W tym oknie możemy wybrać, czy duplikaty mają na pewno być usunięte z obu kolumn. Dla tego przykładu chcę usunąć duplikaty z kolumn A i B więc nie wprowadzam zmian i klikam OK.

Po chwili Excel usunie duplikowane wartości i wyświetli komunikat z informacją ile duplikatów zostało znalezionych i usuniętych:

Co w sytuacji, gdybym w powyższym przykładzie zaznaczyła tylko jedną kolumnę, np. kolumnę A? Po zaznaczeniu i wybraniu polecenia Usuń duplikaty otworzyło by się okno dialogowe, jednak opcje do wyboru będą nieco inne niż wcześniej:

Excel automatycznie rozpoznał, że tuż obok kolumny A znajduje się kolumna B, która również zawiera dane. Powyższe opcje pozwalają określić, czy duplikowane wartości w kolumnie B, która nie została zaznaczona mają również zostać usunięte:

  • rozszerzenie zaznaczonego obszaru – po zaznaczeniu tej opcji, Excel usunie duplikaty także z kolumny B;
  • pozostawienie obecnie zaznaczonego obszaru – duplikaty zostaną usunięte jedynie z zaznaczonego obszaru, czyli kolumny A.

One thought on “Jak usunąć duplikaty w Excelu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.