Filtr w Excelu

Podczas pracy z dużymi ilościami danych, kluczowe jest szybkie znalezienie potrzebnych informacji. Na szczęście, Excel umożliwia łatwe wyszukiwanie danych za pomocą narzędzie Filtr.

Jak dodać Filtr w Excelu?

Aby uruchomić Filtr w Excelu należy zaznaczyć dowolną komórkę w zakresie danych, który ma zostać filtrowany i wybrać polecenie Filtruj dostępne w karcie Dane na Wstążce:

Po tej akcji w górnej komórce każdej kolumny pojawią się strzałki:

W tym przykładzie chcę wyfiltrować tylko dane dotyczące Krakowa.

Aby to zrobić, klikam na strzałkę w kolumnie z nazwami miast. Domyślnie, filtr zaznacza wszystkie wartości, więc aby zostawić jedynie Kraków, odznaczam opcję Zaznacz wszystkie, a następnie zaznaczam okienko tylko przy nazwie Kraków:

Stosowanie filtra dla wielu kolumn

Używanie filtra jest możliwe dla więcej niż jednej kolumny jednocześnie. Aby zastosować filtr Excela do wielu kolumn, należy po prostu powtórzyć kroki z poprzedniego przykładu dla dowolnej liczby kolumn.

W przykładzie poniżej najpierw zostały odfiltrowane wiersze dot. Wrocławia, a w następnym kroku dot. tylko lipca:

Wskazówka:
Okienko z opcjami Filtra można dowolnie zmniejszać i powiększać. Aby to zrobić, najedź kursorem myszki na prawy dolny róg okienka, kliknij i przeciągnij aby uzyskać pożądane rozmiary okna:

Filtry tekstu, liczb oraz dat

Filtr tekstu

Aby przeszukać kolumnę celem znalezienia konkretnych danych można użyć zaawansowanych opcji filtra dostępnych pod poleceniem Filtr tekstu:

  • zawiera lub nie zawiera danego wyrażenia tekstowego;
  • zaczyna się lub nie zaczyna się od określonego znaku/wyrazu;
  • kończy się lub nie kończy się na konkretny znak/wyraz.

Na przykład, chcąc wyfiltrować wszystkie dane z wyjątkiem Wrocławia należy użyć opcji Nie zawiera oraz wpisać „Wrocław”:

W rezultacie, wszystkie wiersze dotyczące Wrocławia zostaną ukryte:

Ważna informacja:
Filtr tekstu jest dostępny jedynie w przypadku kolumny zawierającej tylko dane tekstowe.

Filtr liczb

W przypadku kolumn zawierających liczby, Excel umożliwia użycie opcji Filtr liczb. Jest ona bardzo podobna do opcji Filtr tekstu opisanej powyżej, przy czym zawiera więcej możliwości filtrowania:

  • równa się lub nie równa się danej wartości;
  • mniejsze, mniejsze lub równe, większe lub równe bądź większe niż określona wartość;
  • wartość znajdująca się między dwiema innymi;
  • pierwsze 10, czyli 10 największych wartości w danej kolumnie;
  • poniżej lub powyżej średniej dla danego obszaru danych.

Przykład: Filtrowanie danych pomiędzy 5000 a 10000:

Filtr dat

Największą różnorodność opcji filtrowania umożliwia opcja Filtr dat. Jest dostępna w kolumnach zawierających dane w formacie daty:

Filtrowanie za pomocą koloru

Jeśli dane w arkuszu kalkulacyjnym są sformatowane ręcznie lub przy użyciu formatowania warunkowego, Excel umożliwia filtrowanie danych na podstawie sposobu ich formatowania, np. koloru czcionki, czy tła komórki. Służy do tego opcja Filtruj według koloru:

Jak usunąć Filtr w Excelu?

Po zastosowaniu Filtra w konkretnej kolumnie może zajść potrzeba, aby wyświetlić wszystkie, niefiltrowane dane w zakresie danych. W tym celu należy użyć opcji Wyczyść filtr w określonej kolumnie:

Jeśli Filtr został użyty dla więcej niż jednej kolumny i chcielibyśmy usunąć filtrowanie we wszystkich kolumnach należy użyć opcji Wyczyść dostępnej na Wstążce:

Wskazówka:
Aby szybko wstawić lub wyczyścić filtr, użyj skrótu klawiszowego CTRL + SHIFT + L

Plik z przykładami do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.