Funkcja LICZ.JEŻELI w Excelu

LICZ.JEŻELI jest bardzo przydatną funkcją Excela, która umożliwia zliczenie, ile razy w danym zakresie danych występują komórki spełniające określone warunki.

Składnia funkcji LICZ.JEŻELI

=LICZ.JEŻELI(zakres;kryteria)

Zakres – wymagany argument; najprościej mówiąc ten argument określa gdzie chcemy szukać określonych Kryteriów;
Kryteria – wymagany argument; określa, co chcemy znaleźć w komórkach zdefiniowanych w Zakresie.

Aby użyć funkcji LICZ.JEŻELI należy rozpocząć wpisywanie w pasku formuły „=LICZ.JEŻELI(„, a następnie za pomocą ikony fx można otworzyć okno służące do określenia argumentów:

Sposób zapisu kryteriów

Kryteria funkcji LICZ.JEŻELI muszą zostać zapisane w określony sposób – identyczny jak w przypadku przedstawionej w poprzednim artykule funkcji SUMA.JEŻELI. Poniżej przedstawione są najczęściej występujące przykłady kryteriów:

KryteriumPoprawny zapis w formule
Mniejsze od 0„<0”
Większe od 0„>0”
Mniejsze lub równe 0„<=0”
Większe lub równe 0„>=0”
Różne od 0„<>0”
Puste komórki„”
Niepuste komórki„<>”
Tekst w komórce zaczyna się od „abc”„abc*”
Tekst w komórce kończy się na „abc”„*abc”

Przykład 1 – podstawowe użycie funkcji

Tabela zawiera listę pracowników firmy wraz z informacjami, w jakim dziale pracują oraz jakie są ich zarobki:

Dla poniższego przykładu chcemy obliczyć następujące informacje:

Ilu pracowników pracuje w dziale księgowości?

Ile osób zarabia powyżej 3000?

Ilu pracowników pracuje w całej firmie?

W tym przypadku jako kryterium ustawiłam „<>”, ponieważ chcę wyszukać liczbę niepustych komórek w kolumnie A, które zawierają imię i nazwisko pracownika.

Uzyskane wyniki wyglądają następująco:

Przykład 2 – kryteria zapisane w innej komórce

Poniższa tabela zawiera przychody ze sprzedaży w podziale na kategorie produktów:

W komórkach A20, A21 i A22 zostały zapisane nazwy 3 kategorii i chciałabym się dowiedzieć, ile razy każda z tych kategorii została wymienione w tabeli powyżej.

Odpowiednio zapisała formuła wygląda następująco:

Tak zapisaną formułę można przeciągnąć w dół, jednak należy pamiętać o prawidłowym adresowaniu przy użyciu $:

Plik z przykładami do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.