Jak obliczyć średnią w Excelu?

Podczas pracy z danymi liczbowymi często musimy obliczyć średnią wartość dla określonego zbioru liczb, więc prędzej czy później pojawia się w głowie pytanie: w jaki sposób obliczyć średnią arytmetyczną w Excelu? W tym artykule postaram się przedstawić dwie podstawowe metody.

Polecenie Średnia na wstążce

Pierwszym podstawowym sposobem jest użycie specjalnego polecenia dostępnego na wstążce Excela w zakładce Narzędzia Główne.

Polecenie Średnia

Aby obliczyć średnią w ten sposób, należy zaznaczyć zakres wartości znajdujący się w wierszu lub kolumnie, a następnie wybrać polecenie Średnia dostępne po kliknięciu komendy Autosumowanie. Po wykonaniu tej czynności można zauważyć, że na samym dole zaznaczonej kolumny, lub z prawej strony w przypadku zaznaczenia wiersza, została dodana komórka z obliczoną średnią wartością, natomiast w pasku formuły automatycznie została dodana funkcja ŚREDNIA.

Polecenie Średnia

Jest to najprostsza metoda, jednak ma pewne wady.

Przede wszystkim, może być stosowana wyłącznie dla danych umieszczonych w jednym wierszu lub jednej kolumnie. W przypadku potrzeby obliczenia średniej z danych umieszczonych w wielu kolumnach i wierszach rozwiązanie to nie znajdzie zastosowania. Jest to zobrazowane w przykładzie poniżej – po zaznaczeniu dwóch kolumn i kliknięciu polecenia Średnia, Excel oblicza dwie osobne średnie wartości dla każdej z zaznaczonych kolumn.

Polecenie Średnia

Funkcja ŚREDNIA

W przypadku, gdy chcemy obliczyć średnią z wartości zapisanych w więcej niż jednym wierszu/kolumnie z pomocą przychodzi funkcja ŚREDNIA.
Składnia tej formuły wygląda następująco:

=ŚREDNIA(liczba1;liczba2;…)

Liczba 1 – jest to wymagany argument, jest to pierwsza liczba, komórka lub zakres komórek dla których ma zostać obliczona średnia arytmetyczna;
Liczba 2;… – są to opcjonalne argumenty, mogą to być dodatkowe liczby, komórki lub zakresy komórek dla których ma zostać obliczona średnia arytmetyczna. Maksymalna liczba opcjonalnych argumentów wynosi 255.


Przykłady użycia funkcji ŚREDNIA:

ŚREDNIA - przykłady

=ŚREDNIA(B3:B8) – oblicza średnią wartość liczb zapisanych w zakresie od B3 do B8;
=ŚREDNIA(C3;C5;C7) – oblicza wartość dla liczb zapisanych w określonych komórkach, w tym przykładzie dla komórek C3, C5 i C7 zaznaczonych na niebiesko;
=ŚREDNIA(B3:B8;C3:C8;D3:D8) – oblicza średnią wartość dla liczb zapisanych w trzech zakresach danych: B3 do B8, C3 do C8 oraz D3 do D8 – poszczególne zakresy są oddzielone średnikiem.


Wskazówka:
Po zaznaczeniu dwóch lub większej ilości komórek, kilka wartości takich jak suma, średnia lub liczba komórek jest automatycznie obliczana i wyświetlana na pasku stanu umieszczonym w dolnej części arkusza:

ŚREDNIA na pasku stanu

2 thoughts on “Jak obliczyć średnią w Excelu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.