5 podstawowych funkcji Excela

Funkcje Excela w znaczny sposób ułatwiają obliczenia oraz pracę nad dużą ilością danych. Dzięki znajomości kilku kluczowych funkcji, możesz wykonywać w Excelu różne czynności, które zwiększą wydajność oraz w znaczny sposób zredukują możliwość popełnienia błędów obliczeniowych.

Co prawda, istnieje wiele skomplikowanych i rozbudowanych funkcji, jednak nie oznacza to, że dobra, przydatna formuła musi być złożona. Tak naprawdę, bardzo często okazuje się, ze te najbardziej przydatne i najczęściej używane funkcje są proste i łatwe w użytkowaniu.

Oto 5 najbardziej podstawowych funkcji w Excelu, których potrzebujesz, aby zacząć.

SUMA

Jak wskazuje nazwa, formuła ta pozwala na sumowanie wartości w komórkach. Przy użyciu tej funkcji możliwe jest dodawanie pojedynczych wartości, ale również zakresów komórek.

Przykład:

Funkcja SUMA Excel

=SUMA(B3:B8) sumuje wszystkie wartości znajdujące się w zakresie komórek od B3 do B8
=SUMA(C3;C5;C7) sumuje wszystkie wartości znajdujące się wyłącznie w komórkach C3, C5 oraz C7
=SUMA(D3+D4+D7) działa identycznie jak funkcja z kolumny C, przy czym znak średnika został zastąpiony plusem
=SUMA(E3:E8)/6 sumuje wszystkie wartości znajdujące się w zakresie komórek od E3 do E8, a następnie dzieli uzyskaną sumę przez 6 – w ten sposób można obliczać średnią arytmetyczną

MAX i MIN

Funkcje MAX i MIN pomagają znaleźć największą oraz najmniejszą wartość w określonym zbiorze.

Funkcje MIN i MAX Excel

=MAX(B3:B8) – zwraca największą wartość z zakresu komórek od B3 do B8
=MIN(C3:C8) – zwraca najmniejszą wartość z zakresu komórek od C3 do C8
=MAX(D3;D5;D6;D8) – zwraca największą wartość spośród 4 wybranych komórek: D3, D5, D6 i D8
=MIN(E3;E5;E6;E8) – zwraca najmniejszą wartość spośród 4 wybranych komórek: E3, E5, E6 i E8

JEŻELI

Funkcja JEŻELI jest najczęściej używaną funkcją logiczną w Excelu. Jej zadaniem jest określenie, czy wartość spełnia określony warunek.

Przykład:
Chcemy sprawdzić, czy wyniki sprzedaży poszczególnych kategorii produktów w kwietniu osiągnęły określony cel.

Funkcja JEŻELI Excel

W tym celu, w nowej komórce (np. w D3) należy zacząć wpisywanie nazwy funkcji JEŻELI oraz otworzyć nawias. Aby ułatwić określanie parametrów funkcji można kliknąć na zaznaczoną ikonkę fx – otwiera się nowe okno:

Funkcja JEŻELI Excel
Funkcja JEŻELI Excel

Test_logiczny – w tym przykładzie chcemy sprawdzić, czy sprzedaż z kwietnia określona w kolumnie B osiągnęła cel określony w kolumnie C. Zatem poprawny test powinien zostać zapisany jako „B3>=C3”
Wartość_jeżeli_prawda – określa wartość, która zostanie zwrócona jeśli zostanie spełniony warunek określony w polu „test_logiczny”
Wartość_jeżeli_fałsz – określa wartość, która zostanie zwrócona jeśli nie zostanie spełniony warunek określony w polu „test_logiczny”

Funkcja JEŻELI Excel

Po zaznaczeniu komórki D3 i podwójnym kliknięciu małego zielonego kwadratu możemy przeciągnąć formułę w dół dla wszystkich kategorii:

Funkcja JEŻELI Excel

ŚREDNIA

Służy do obliczenia średniej arytmetycznej dla określonych komórek lub zakresu komórek.

Funkcja ŚREDNIA Excel

=ŚREDNIA(B3:B8) – zwraca średnią arytmetyczną dla wartości zawartych w zakresie komórek od B3 do B8
=ŚREDNIA(C3;C5;C7) – zwraca średnią arytmetyczną dla 3 określonych wartości zawartych w komórkach C3, C5 oraz C7

Więcej na temat obliczania średniej możesz przeczytać tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.