Funkcja SUMA.JEŻELI

Dość często zdarzają się przypadki, w których trzeba obliczyć sumę wartości, które spełniają określony warunek, np. są większe lub mniejsze od 0.

Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi funkcja SUMA.JEŻELI w Excelu, która służy do sumowania wartości z danego zakresu, spełniających określone kryteria.

Składnia funkcji SUMA.JEŻELI

=SUMA.JEŻELI(zakres;kryteria;[suma_zakres])

Zakres – wymagany argument; określa zakres komórek, wobec których zostaną zastosowane określone warunki (kryteria);
Kryteria – wymagany argument; definiuje warunki, które określają czy komórki będą sumowane. Przykłady: większe od 0, mniejsze od 0, większe lub równe 0 itp.
Suma_zakres – opcjonalny argument; są to rzeczywiste komórki, które zostaną zsumowane w sytuacji, gdy zsumowane mają zostać komórki inne niż te określone w argumencie Zakres.

Aby użyć funkcji SUMA.JEŻELI należy rozpocząć wpisywanie w pasku formuły „=SUMA.JEŻELI(„, a następnie za pomocą ikony fx można otworzyć okno służące do określenia argumentów:

Składnia funkcji SUMA.JEŻELI

Sposób zapisu kryteriów

Kryteria określone w funkcji SUMA.JEŻELI muszą zostać zapisane w określony sposób. Poniżej przedstawione są najczęściej występujące przykłady kryteriów:

KryteriumPoprawny zapis w formule
Mniejsze od 0„<0”
Większe od 0„>0”
Mniejsze lub równe 0„<=0”
Większe lub równe 0„>=0”
Równe 100„=100”
Różne od 0„<>0”
Puste komórki„”
Niepuste komórki„<>”
Tekst w komórce zaczyna się od abc„abc*”
Tekst w komórce kończy się na abc„*abc”

Przykłady

Przykład 1 – podstawowe użycie funkcji

Tabela zawiera listę nierozliczonych faktur wraz z ich wartością, datą wystawienia oraz informacją, ile dni minęło od terminu płatności:

Przykład funkcji SUMA.JEŻELI

Chciałabym obliczyć, jaka jest łączna wartość faktur, których kwota wynosi co najmniej 1000 zł, oraz jaka jest wartość faktur, których termin płatności już upłynął.

Suma faktur powyżej 1000 zł:

=SUMA.JEŻELI(D2:D16;”>=1000″)

Zakres – D2:D16 czyli zakres komórek, w których zapisane są kwoty poszczególnych faktur,
Kryteria – szukam wartości większych lub równych 1000, więc zapisuję „>=1000”,
Suma_zakres – w tym przypadku argument opcjonalny nie jest wymagany.

Przykład funkcji SUMA.JEŻELI

Kwota przeterminowanych płatności:

=SUMA.JEŻELI(C2:C16;”>0″;D2:D16)

Zakres – C2:C16 czyli zakres komórek, w których znajduje się informacja ile dni minęło od terminu płatności,
Kryteria – szukam wartości większych od 0, więc zapisuję „>0”,
Suma_zakres – D2:D16, ponieważ chcę zsumować kwoty zapisane w kolumnie D.

Przykład funkcji SUMA.JEŻELI

Przykład 2 – kryteria zapisane w innej komórce

Poniższa tabela zawiera przychody ze sprzedaży w podziale na kategorie produktów:

Przykład funkcji SUMA.JEŻELI

W komórkach A20, A21 i A22 zostały zapisane nazwy 3 kategorii, dla których chciałabym policzyć łączne przychody ze sprzedaży:

Przykład funkcji SUMA.JEŻELI

Chcąc obliczyć sumę przychodów ze sprzedaży owoców, składnia funkcji powinna zostać zapisana następująco:

=SUMA.JEŻELI(A2:A17;A20;B2:B17)

Zakres – komórki wobec których zostaną określone kryteria, czyli A2:A17 zawierające nazwy kategorii;
Kryteria – „A20”, ponieważ kryterium (w tym przypadku nazwa kategorii) jest zapisana w komórce A20,
Suma_zakres – zakres komórek zawierający dane, które chcemy zsumować, w tym przypadku to zakres B2:B17, w którym zostały zapisane przychody ze sprzedaży

Przykład funkcji SUMA.JEŻELI

Tak zapisaną formułę można przeciągnąć w dół, jednak należy pamiętać o prawidłowym adresowaniu przy użyciu $:

Przykład funkcji SUMA.JEŻELI

Przykład 3 – kryteria tekstowe

Poniższa tabela zawiera przychody ze sprzedaży w podziale na miasta:

Przykład funkcji SUMA.JEŻELI

W tym przykładzie, chciałabym obliczyć, jakie są przychody tylko w Krakowie. W tym celu składnia funkcji SUMA.JEŻELI powinna wyglądać następująco:

=SUMA.JEŻELI(A2:A17;”=Kraków”;B2:B17)

Zakres – komórki wobec których zostaną określone kryteria, czyli A2:A17 zawierające nazwy miast;
Kryteria – „=Kraków” – szukamy w zakresie A2:A17 tylko komórek zawierających zapis „Kraków”,
Suma_zakres – zakres komórek zawierający dane, które chcemy zsumować, w tym przypadku to zakres B2:B17, w którym zostały zapisane przychody ze sprzedaży

Przykład funkcji SUMA.JEŻELI

Uzyskany wynik:

Przykład funkcji SUMA.JEŻELI

Plik z przykładami do pobrania

One thought on “Funkcja SUMA.JEŻELI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.