Funkcja SUMA.JEŻELI

Dość często zdarzają się przypadki, w których trzeba obliczyć sumę wartości, które spełniają określony warunek, np. są większe lub mniejsze od 0. Z pomocą w takich sytuacjach przychodzi funkcja SUMA.JEŻELI w Excelu, która służy do sumowania wartości z danego zakresu, […]